Transmiterea materialelor

Autorii sunt invitaţi să expedieze textele propuse spre publicare prin intermediul poştei electronice.