Norme de redactare

Articole

Textul articolului  Articolele nu trebuie să aibă mai puţin de 4.000 sau mai mult de 6.000 de cuvinte şi vor fi redactate într-una dintre limbile: română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă. Nu! utilizaţi alte moduri de formatare a textului decât Word default (în ceea ce priveşte aşezarea în pagină, spaţiul dintre rânduri, alineatul, tipul şi mărimea caracterelor etc.).
Rezumat şi cuvinte-cheie  Este necesar ca fiecare articol să fie precedat de rezumate (în limba articolului şi în limba engleză) de câte 150 – 200 de cuvinte şi de liste (în limba articolului şi în limba engleză) de 5 până la 7 cuvinte sau expresii-cheie.
Titlu şi autor Materialele înaintate redacţiei trebuie să conţină, în deschidere, următoarele date: titlul articolului (în limba articolului şi în limba engleză), prenumele şi numele autorului, informaţii referitoare la profilul academic şi afilierea instituţională a autorului, precum şi adresa sa curentă şi de e-mail.
Stil de citare Autorii sunt invitaţi să se conformeze următorului model de citare „în text” a cărţilor şi articolelor:
Model 1: Text Text Text Text Text (Popescu, 1967: 2-5) – carte/articol cu un singur autor
Model 2: Text Text Text Text Text (Popescu; Ionescu, 1967: 13) –  carte/articol cu 2 autori
Model 3: Text Text Text Text Text (Popescu; Ionescu et al., 1967: 234-235) – carte/articol cu mai mult de 2 autori
Model 4: Text Text Text Text Text (Popescu, s. p.) – dacă nu e menţionată pagina
Model 5: Text Text Text Text Text (Popescu, s. a.) – dacă nu e menţionat anul
Model 6: Text Text Text Text Text (Popescu, 1856: 67; Ionescu, 2004: 67-68; Marinescu, 2010: 89) – când sunt citaţi mai mulţi autori diferiţi şi mai multe cărţi/articole diferite

Note de subsol
1). Se folosesc doar note de subsol explicative.
2). Nu sunt acceptate notele de subsol cu trimitere la titlu şi/sau abstract.

Trimiteri bibliografice Autorii sunt invitaţi să se conformeze modelului APA de organizare a bibliografiei:
Model 1: carte cu un singur autor/coordonator
ORTIZ, Fernando (1987). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (2a ed.). Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Model 2: carte cu doi autori/coordonatori
FERRÉOL, Gilles, & JUQUOIS, Guy (Coord./Eds.). (2005). Dicţionarul alterităţii şi relaţiilor interculturale. Traducción por N. Farcaş. Iaşi: Polirom.
Model 3: carte cu mai mult de doi autori/coordonatori
DIMA, Eugenia et al. (2007). Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române (DEXI). Chişinău: Arc & Gunivas.
Model 4: capitol în volum
DEBRAY, Régis (1992). Cinco maneras de abordar lo inabordable o algunas consideraciones a propósito de El otoño del patriarca. In J. G. COBO BORDA (coord.), Gabriel García Márquez. Testimonios sobre su vida. Ensayos sobre su obra (pp. 293-301). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Model 5: articol în revistă
CASTELLANOS, Jorje & MARTÍNEZ, Miguel A. (1981). El dictador hispanoamericano como personaje literario. Latin American Research Review, 16, 2, 79-105.

 

Recenzii

Recenziile trebuie să aibă între 1.000 şi 1.500 de cuvinte şi trebuie să se conformeze normelor de (tehno)redactare recomandate mai sus pentru articole (v. Textul articolului,Trimiteri bibliografice şi stil de citare, Ghilimele). Conţinutul recenziei e necesar să fie însoţit de datele bibliografice complete ale lucrării recenzate şi de o serie de informaţii privitoare la autorul recenziei: prenumele şi numele, profilul academic şi afilierea instituţională, precum şi adresa sa curentă şi de e-mail. Autorii de recenzii sunt invitaţi, de asemenea, să anexeze un fişier jpg conţinând coperta scanată a cărţii recenzate.

Colegiul redacţional îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele care nu respectă normele menţionate mai sus.