Politica editorială

A. Drepturi şi proceduri editoriale

Articolele propuse spre publicare Redacţiei AIC trebuie să corspundă profilului revistei şi temei numărului anunţat, să aibă relevanţă ştiinţifică şi să respecte normele discursului academic.

Manuscrisul trebuie să fie opera originală a autorului şi nu trebuie să fi fost propus spre publicare unei alte redacţii sau să fi fost publicat anterior, în versiunea înaintată Redacţiei AIC. Materialele suspectate de plagiat, precum şi cele care nu respectă recomandările de mai sus vor fi respinse categoric de Colegiul redacţional. În plus, autorului îi revine responsabilitatea de a se conforma reglementărilor în vigoare privind drepturile de autor pentru imaginile, diagramele şi tabelele reproduse în materialul dat spre publicare.

Contribuţiile primite la Redacţie (înainte de data limită prevăzută în Invitaţia la colaborare) sunt evaluate inter pares de către membrii Colegiului redacţional şi ştiinţific, în acord cu specializarea acestora (dublă evaluare inter pares). Autorii vor fi înştiinţaţi de decizia finală a Redacţiei până la data specificată în invitaţia la colaborare.

Materialele revizuite (articole şi recenzii) se încadrează în una dintre următoarele trei categorii:

    • acceptate (spre publicare) ca atare sau cu modificări minore (operate de membrii redacţiei);
    • acceptate (spre publicare) numai după ce corecturile şi/sau recomandările referenţilor şi redactorilor au fost aplicate. Redacţia îi va trimite autorului un mesaj conţinând modificările propuse, iar autorii au obligaţia de a le accepta sau respinge în termen de două săptămâni. Nerespectarea intervalului de 14 zile de la sosirea mesajului duce automat la excluderea textului din numărul în curs de publicare
    • Respins – în urma evaluării negative. În acest caz, redactorul îl va înştiinţa pe autor asupra motivelor respingerii.


În cazul în care într-un text prezentat în cursul procesului editorial intervine o eroare sau o inexactitate, autorul este încurajat să contacteze Redacţia în vederea revizuirii.

B. Drepturile de autor, drepturile de publicare şi politica de liber acces

Autorii deţin fără restricţii drepturile de autor, iar drepturile de publicare pentru versiunea înaintată aparţin AIC pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data publicării.

Utilizatorii site-ului au permisiunea de a lectura, descărca, copia, distribui, lista, căuta sau face trimitere prin link către textele integrale ale articolelor din revistă, fără acordul prealabil al Redacţiei sau al autorului.