Colegiile AIC

 

Colegiul redacţional şi ştiinţific

 

Colegiul onorific

DIRECTOR ONORIFIC:
Viorica S. Constantinescu
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

REDACTOR-ŞEF:
Ana-Maria Constantinovici-Ştefan
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

SECRETARI DE REDACŢIE:
Alina Ţiţei
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Corina Bădeliţă
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

REDACTORI:
Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Neil B. Bishop
(Memorial University of Newfoundland, St. John's, Canada)

Cătălin Constantinescu
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Nicoleta Cinpoeş
(University of Worcester, UK)

Martin A. Hainz
(Universität Wien, Österreich)

Dragoş Carasevici
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Mihaela Lupu
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Marius-Adrian Hazaparu
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Ştefan Avădanei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Yves Chevrel (professeur émérite, Université de Paris IV-Sorbonne, France)

Andrei Corbea-Hoişie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Czeslaw Grzesiak (Uniwersytet „Marii Curie-Sklodowskiej", Lublin, Polska)

Henning Krauß (emeritierter Professor, Universität Augsburg, Deutschland)

Michel Otten (professeur émérite, Université catholique de Louvain, Belgique)

Acad. Eugen Simion (profesor consultant, Universitatea din Bucureşti, România; preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură, Academia Română)

Petruţa Spânu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

Elena-Brânduşa Steiciuc (Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România)

Mihai Zamfir (Universitatea Bucureşti, România)