COLEGIUL REDACŢIONAL AL REVISTEI ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Comparată
din cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată

Bd. Carol I nr. 11, 700506 Iaşi, România
Telefon: +40 232 201256, Fax: +40 232 201251 / 201152

E-mail Redactor-şef: anamaria.stefan@uaic.ro