New AIC

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 17 (1/2016)

NEBUNIE / MADNESS / FOLIE

„Nebunia”, tema propusă de noi pentru numărul al XVII-lea al AIC, a atras atenţia unui număr de specialişti şi studenţi în domeniul ştiinţelor umane din diverse instituţii academice europene şi africane, aflaţi în căutarea unui nou potenţial expresiv al unui subiect deja consacrat din punct de vedere literar şi cultural. Mergând, în materie de cronologie şi mod literar, de la canonicul Shakespeare la literatura secolului al XX-lea, de la gotic la suprarealism şi, în materie de orientare ştiinţifică, de la paremiologie la arta spectacolului, de la tematologie la studiile de gen şi de la istoria psihiatriei şi ecourile sale în planul literaturii la critica psihanalitică, numărul curent al publicaţiei noastre ilustrează convergenţa semnificativă a intereselor şi expertizelor multiple, dincolo de nivelul naţionalului.

***

La « Folie », le thème que nous avons proposé pour le 17e numéro d’AIC, vient d’attirer l’attention des spécialistes et étudiants des sciences humaines, affiliés à diverses institutions académiques de l’Europe et de l’Afrique. Nos contributeurs se sont volontiers laissé entraîner dans la quête d’une nouvelle potentialité expressive d’un thème déjà consacré de point de vue littéraire et culturel. Allant, en matière de chronologie et mode littéraire, du canonique Shakespeare à la littérature du XXe siècle, du gothique au surréalisme, et, en matière d’orientation scientifique, de la parémiologie aux arts performatifs, de la thématologie aux études de genre, et de l’histoire de la psychiatrie et ses échos dans la littérature à la critique psychanalytique, le numéro courant de notre journal illustre la convergence, au-delà de l’espace national, des intérêts et des expertises multiples.

***

“Madness”, the theme we proposed for the 17th issue of AIC, has drawn the attention of scholars and students in the humanities from different European and African academic institutions, in their search for new expressive potentialities of an already consecrated literary and cultural topic. Ranging, in matters of literary chronology and mode, from canonical Shakespeare to the 20th century literature, from gothic to surrealism, and in matters of scientific approach, from paremiology to the performative arts, from thematology to gender studies, from the history of psychiatry and its echoes in literature to psychoanalytic criticism, the current issue of our journal stands for a meaningful convergence of multiple interests and expertise, beyond the national level.

În pregătire: AIC 18 (2/2016), cu tema CĂLĂTORII ŞI CĂLĂTORI / TRAVELS AND TRAVELLERS / VOYAGES ET VOYAGEURS. Numărul nou este programat să apară la data de 30 septembrie 2016.


Invitaţie la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 19 (1/2017)
CRIZE FAMILIALE / FAMILY CRISES / CRISES FAMILIALES

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 14 noiembrie 2016.
Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată pâna la data de 30 ianuarie 2017.
(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 31 ianuarie 2017 şi 15 februarie 2017.
Apariţia numărului al 19-lea este programată pentru 20 martie 2017.

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 20 (2/2017)
VIS ŞI REALITATE / DREAM AND REALITY / RÊVE ET RÉALITÉ

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 15 mai 2017.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

400 de ani cu Shakespeare și Cervantes

Număr special: 400 DE ANI CU SHAKESPEARE ŞI CERVANTES

Data limită de trimitere a articolelor: 16 decembrie 2016.
Publicare online: 1 iunie 2017.

Special issue: 400 YEARS WITH SHAKESPEARE AND CERVANTES

Deadline for Submissions: December 16, 2016.
Online Publication: June 1, 2017.

Número especial: 400 AÑOS CON SHAKESPEARE Y CERVANTES

Fecha límite de envío: 16 de diciembre de 2016.
Publicación en línea: 1 de junio de 2017.