Invitaţie la colaborare

la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 16 (2/2015)
FRONTIERE / FRONTIERS / FRONTIÈRES

Data-limită pentru trimiterea materialelor este 15 mai 2015.
Decizia finală a Colegiului redacţional în privinţa publicării lor va fi comunicată până la data de 1 septembrie 2015.
(Eventualele) corecturi şi comentarii ale autorilor sunt aşteptate între 1 septembrie 2015 şi 15 septembrie.
Apariţia numărului al 16-lea este programată pentru 30 septembrie 2015.


la ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 17 (1/2016)
NEBUNIE / MADNESS / FOLIE

IMPORTANT!
Data-limită pentru trimiterea materialelor este 15 noiembrie 2015.