Prof. dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi


English

 

Profesor – Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură comparată

Cursuri şi seminare de literatură universală şi comparată, de stilistică şi poetică (raporturile dintre literatură şi alte arte: artele vizuale, artele spectacolului): Clasicism şi baroc în literatura europeană a secolului al XVII-lea; “Culegeri de basme”: de la Gian Francesco Straparola la Hans Christian Andersen; Basmul literar romantic; Avataruri (post)moderne ale basmului; Mari fantaşti: Lewis Carroll, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Michael Ende; “Literatură pentru copii”; Repere în literatura detectivistă; Repere în istoria teatrului universal; Variaţiuni intermedia: text, iconotext, spectacol (teatral, cinematografic); Cultura şi civilizaţia vechilor evrei.

Redactor-şef al revistei academice ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS (ISSN 1584-6628)

Lector de limba română la cursurile internaţionale de vară (“Limbă, cultură şi civilizaţie românească”) organizate anual de Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi

TEME DE LICENŢĂ PROPUSE

·  Poveştile şi corectitudinea politică

·  Carlo Gozzi. Basmul teatral

·  Ludwig Tieck şi comedia-basm

·  Lewis Carroll. Traducerile româneşti ale cărţilor cu Alice

·  Probleme de traducere a versurilor carrolliene (cele două cărţi cu Alice; The Hunting of the Snark; Sylvie and Bruno; Sylvie and Bruno Concluded; Phantasmagoria)

·  Lewis Carroll. Fascinaţia paradoxului

·  J. R. R. Tolkien. Mitul Middle-earth

·  J. R. R. Tolkien. Neamurile din Middle-earth

·  J. R. R. Tolkien. Inelul şi puterea (The Hobbit; The Lord of the Rings)

·  Personajul-copil în opera ficţională a lui Lewis Carroll/J.M. Barrie/Michael Ende/Salman Rushdie/ Iordan Chimet/Răzvan Rădulescu

·  Scris–scriere–carte în Povestea fără sfîrşit de Michael Ende

·  Spunerea poveştilor în 1001 de nopţi /vs/ Haroun şi Marea de poveşti/Haroun and the Sea of Stories de Salman Rushdie

·  Somnul şi moartea în basm

·  Feminin - masculin în basm

·  Invariantul Tinereţe fără bătrîneţe (şi viaţă fără de moarte)

·  Fiinţe supranaturale/obiecte magice în basm/fantasy

·  Valenţe subversive ale basmului

·  Basmul şi vorbirea enigmatică

·  Limbaje secrete/scrieri (în)cifrate în basm/literatura detectivistă/literatura de aventuri

·  Basmul modern şi ilustraţia de carte

·  Maurice Sendak. Universul ficţional

·  Mervyn Peake. Universul ficţional

·  Teme biblice în literatură (şi în teatru/film)

·  Detectivi ficţionali - fişe de dicţionar

PUBLICAŢII

I. Cărţi de autor

Poetica basmului modern , Iaşi, Editura Universitas XXI, 2000, 224 p; ediţia a doua (revăzută) – Iaşi, Editura Universitas XXI, 2002, 235 + XII p

Dicţionar de personaje carrolliene, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2003, 217 p

Limba română pentru străini. Curs intensiv, nivel mediu, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2005, 92 p

Enciclopedia lumii lui J. R. R. Tolkien (împreună cu Gyorfi-Déak György şi Robert Lazu), Tîrgu-Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg, 2007, 337 p

Literatura pentru copii. Sinteză critică, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2008, 207 p

II. Colaborări la volume colective

Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţele poeziilor antume, vol. I-II, Botosani, Editura AXA, 2002, 528 + 520 pagini (coordonator: Dumitru Irimia)

Inklings. Litera şi spiritul, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2004 (coordonator: Rodica Albu)

Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice, vol. I. Arte, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2005 (coordonator: Dumitru Irimia)

III. Ediţii îngrijite şi traduceri

Baron Nikolai Vranghel, Memorii. 1847-1920 (traducere de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi; note geografice şi istorice: Dumitru Scorţanu), Iaşi, Editura Fides, 1997/2001

Ludwig Tieck, Piese-basm. Motanul încălţat (traducere din limba germană de Simona Chelărescu-Ionescu; ediţie îngrijită de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi), Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2004

Hans Christian Andersen, 14 poveşti nemuritoare (traduceri de Max Dřrge Pallesen, Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Adrian Crupa; studiu introductiv, note critice şi listă bio-bibliografică de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi), Iaşi, Editura Institutului European, 2005

Lewis Carroll, Faerie Tales / Poveşti din Feeria (traducere de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi), ediţie bilingvă (engleză-română), Iaşi, Editura DramArt, 2006

Lewis Carroll, Another Faerie Tale / Altă poveste din Feeria (traducere de Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi), ediţie bilingvă (engleză-română), Iaşi, Editura DramArt, 2006

V. şi Lista de lucrări

CONTACT

Universitatea “Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură comparată

Bd. Carol I nr. 11, Iaşi 700506

E-mail: micer@uaic.ro, mihaela.cernauti@gmail.com